Alacak Davalarında Enflasyona Kaybetmek mi, Kaybetmemek mi?

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararların arasındaki uyuşmazlıklar borç ve faiz konularına da yansıyor. Bu uyuşmazlıklarında biri de ‘munzam zararda ispat’ yani enflasyonun yüksek olduğu süreçlerde borç/alacak gibi maddi konuların başrolde olduğu davalarda yargı sürecinden kaynaklı gecikmelerde alacağın değerinin erimesi!

Enflasyondaki yükseliş alım gücünü eritirken, her türlü alacağın da değerini eritiyor. Alacak davalarında büyük değer kayıplarına uğrayan TL’nin değerini yitirmesi alacaklı tarafı daha da mağdur edebiliyor.

Bundle’ın özel içeriğinde Orkun Kumkumoğlu bakalım bu duruma nasıl bir cevap bulmuş?

Alacak davalarında haklar neler? Yüksek mahkemelerin kararları ne şekilde oluşuyor?

Anayasa Mahkemesi, paranın bir gelir kaynağı sayılması nedeniyle zamanında ödenmemesi halinin oluşturduğu zararı ek ispata gerek duymadan, borçlunun kusurlu olarak zamanında borcunu ödememesiyle ek zarar oluştuğunu kabuk ediyor.

Anayasa Mahkemesi, yıllardır hükmedilen kararlarında bunu uygularken, Yargıtay’da durum değişiyor mu?

Enflasyondaki yükselişle bu kararlar önem kazanırken, Anayasa Mahkemesi’nin kriterlerini Yargıtay bazı kararlarda uygularken bazı kararlarda da farklı uyguluyor.

Yakın tarihli bir Yargıtay , Anayasa Mahkemesi kararlarından farklı olarak, ‘… ekonomik şartlar sebebiyle ortaya çıkan yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanma, serbest piyasadaki faiz oranlarının yüksek oluşu, paranın satın alma gücünde meydana gelen azalma gibi olumsuzluklar, bir karine olarak kabul edilip davacıyı, kendi somut durumuna özgü vakalarla oluştuğu iddia olunan zararı ispat yükümlülüğünden kurtarmayacağı gibi davacıya bu yönde herhangi bir ispat kolaylığı da sağlamaz.’ ifadeleri görüldü.

Zararının karşılanması konusunda yargıya başvuran kişiler, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’da farklı kararlar görebiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir