Sokağa çıkma yasağını protesto eden memura AYM’den olumsuz karar

Diyarbakır Valiliği, PKK terör örgütünün eylemleri nedeniyle 2015 yılında Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı kararı almıştır. Bir ilkokul öğretmeni, üyesi olduğu sendikanın kararına uyarak, sokağa çıkma yasağını protesto etmek için 1 gün süreyle işe gitmeme eylemine katılmıştır. İşe gitmeyen öğretmen hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Eğitim Sen üyesi olan öğretmen daha sonra müdür kadrosuna yapılacak görevlendirme işlemlerine başvurmuş, görev yaptığı ilkokul da dahil olmak üzere 20 tercihte bulunmuştur. Ancak müdür olarak görevlendirmesi yapılmamıştır. Mevzuatta yer alan genel ve özel şartları taşıdığını belirtene öğretmene, hakkındaki disiplin soruşturması nedeniyle, görevlendirmesinin yapılmadığı belirtilmiştir. O gün itibariyle geçerli olan mevzuatta, genel ve özel şartların yanı sıra, görevlendirmenin il milli eğitim müdürünün teklifi ve Valiliğin onayı ile yapılabileceği yazmaktadır. İdare takdir hakkını kullandığını vurgulamıştır.

İlkokul öğretmenin açtığı dava aleyhine sonuçlanmıştır. Bunun üzerine, “sendika hakkı” ve “örgütlenme özgürlüğü” yönünden Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştır.

Sendika hakkı yönünden

Anayasa Mahkemesi, Dilek Kaya kararına atıfta bulunarak, yapılan eylemin çalışma hayatına ilişkin olmadığı ve çekirdek faaliyet alanında bulunmadığına dikkat çekerek sendika hakkı yönünden inceleme yapmamıştır.

Örgütlenme özgürlüğü yönünden

AYM, terör örgütüyle şiddetli çatışmaların yaşandığı bir sırada, toplumun çoğunluğunca oldukça tartışmalı görülecek bir görüşün kamu tarafından duyulmasını sağlamak amacıyla göreve gitmeme ile yöneticilik vasıfları arasındaki ilişkiyi değerlendirilerek idari merciler tarafından verilen kararın somut olayın gerekçesini oluşturduğunu belirtmiştir. Mahkeme heyeti şu görüşünü karara yazmıştır:

“28. Nihayetinde başvurucunun talep ettiği görevin nitelikleri, göreve gitmeme eyleminin amacı ve süresi ile müdahale gerekçesinin dosya kapsamında ilgili ve yeterli olarak ortaya konulması karşısında kamu hizmetinin sürekliliği için gerekli görülen önlemler çerçevesinde tesis edilen görevlendirmeme işleminin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ve orantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”

26 Eylül 2023 tarihi Resmi Gazetede yayımlanan kararın tam metni için .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x